KF-Skolen

KFskolen er mer enn en skole! I løpet av 6 år har skolen gått fra en håndfull elever til over 140 elever, pluss venteliste, som vi er i dag.

Vi opplever at barn og foreldre ønsker mer enn en skole. En skole som setter både troen og barna i sentrum. En skole med unike verdier som Sannhet, Tilgivelse, Godhet, Kvalitet og Kreativitet.