Årdal barnehage

Årdal barnehage er ein barnehage som er bygd for 4 avdelingar, men me driv i tre avdelingar. Me flytta inn i nytt bygg 1. januar 2016, og me er stolte av den flotte nye barnehagen me har fått til bygda vår! Barnehagen og skulen er plassert i same område, noko som betyr at det er lett for oss å nytte t.d. gymsalen der.